The Heart Thief-22

Nakatulugan niya ang pag-iisip. Naulinigan pa nga niya sa kanyang pang-aagaw tulog ang tinutugtog sa istasyong pinili niya.

‘Now and forever’…

Huminto si Alejandro sa pagmamakinilya nang makitang tulog na ang katabing si Oliva.

He flexed his aching muscled slowly, carefully. Ayaw niyang magising ang babae.

He watched her openly now that she was sleeping peacefully.

He sighed while closing his eyes. Nakakahiya ang attitude niya kanina.

Pagkatapos siyang pagtiwalaan ng babaeng ito, gagawan pa niya ng kasamaan.

He looked at her again and saw the slight smile on her pink tips.

God, she looks so sweet! bulalas niya sa sarili niya habang muling pumipikit. Ayaw niyang matukso!

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

Oo, aaminin niyang nagising ang lahat ng pagkasuklam niya nang magpakita si Tanni pagkatapos ng maraming taong pananahimik.

Inakala niyang nakalimot na siya ngunit hindi pa pala. Muntik na tuloy niyang sirain ang isang mabuting indibidwal.

Oliva was so fresh, so innocent, so clean, so… everything he wanted in a woman.

‘I’ll make up to you, Oliva,’ bulong niya sa sarili habang muling minamasdan ang maamong mukha nito. ‘I’ll do anything to be close to you, honey.’

“Sir, do you need anything?” tanong ng stewardess sa kanya.

Nilinga niya ito habang umiiling. Naghahanap ng gin tonic o scotch ang kanyang lalamunan ngunit nagpigil siya.

He promised Oliva and he was determined to keep it.

“I don’t need anything. Thank you.”

Nang lumayo ang babae para magtanong sa iba pang pasahero na gising pa rin, ibinalik ni Alejandro ang paningin sa mukha ni Oliva.

“Andro…” she mumbled lovingly.

Natigilan si Alejandro. Napatitig siya nang matagal sa kisame ng eroplano bago napangiti at napailing-iling.

“Bakit nga ba hindi — ?” aniya sa sarili niya.

Kinuha ni Alejandro ang isang kamay ni Oliva at ginagap nang buong ingat. Nakatulugan niya ang pagplano ng mga paraan upang mahulog nang tuluyan ang loob ng babae sa kanya.

Hindi na magiging mahirap para kay Alejandro Montero dahil napangalahati na ni Andro Monte ang mahabang biyahe patungo sa puso ng babaeng ito…!

Oliva woke up with a start. Napapatda siya nang makitang magkahawak-kamay sila ni Alejandro.

Their fingers were entwined, with their wedding rings resting side by side.

Hindi agad siya nakakilos habang nakatingin sa kanilang mga kamay.

At mga singsing.

Hindi namalayan ni Oliva nang isuot ni Alejandro ang singsing na yari sa lantay na ginto.

Ngunit naramdaman niya ang malamig na metal na nagdulot ng kaunting kaligkig sa kanyang kaibuturan.

Sinaklot siya ng di-maipaliwanag na takot kaya binawi niya ang kanyang kamay sa pagkakagagap ni Alejandro.

Nagising ito.

“Hohum, nasaan na ba tayo?” tanong nito habang sumisilip sa bilog na bintanang katabi ni Oliva.

“Good morning, Oliva.”

“G-good morning,” bati niya, nakikimi. Hindi niya alam kung sino ang unang humawak sa kamay nila.

Maaari kayang siya habang natutulog siya at nananaginip? She was dreaming of Andro Monte last night…

“Ano’ng breakfast ang gusto mo? Filipino o Continental?”

“K-kahit ano’ng meron,” tugon niya.

Gayon nga ang in-order ni Alejandro para sa kanilang dalawa.

“Malayo pa ba tayo sa Barbados?” tanong nito sa stewardess.

“Kalahating oras na lang po, sir.” Tugon ng magalang na empleyado ng airline. “Medyo nagtagal po tayo ng stop-over sa Hawaii, sir.”

Tumangu-tango si Alejandro.

Nakiramdam si Oliva habang kumakain sila. Parang may nagbago sa lalaki na hindi niya mawari.

He seemed very thoughtful and yet withdrawn.

Marami pa siyang nakitang pagbabago sa personalidad ni Alejandro habang dumadaan ang mga araw.

Marangya ang villa. Malaki ang bahay na nasa gitna ng mayabong na halamanan.

May kidney-shaped swimming pool sa gawing likuran at may private beach din sa dakong dalampasigan.

Everything was lush and tropical. Napakakulay. Napakatingkad. Nakakasilaw sa mga mata ang dami ng mga tanawing sinisilayan ng liwanag ng araw.

“Hindi ba umuulan dito?” tanong niya nang minsang magkasabay sila sa pag-a-almusal.

Nagbalik ang dating ugali na associated niya kay Andro Monte — ang pagiging night person nito.

Umiling si Alejandro.

“Umuulan din pero hindi sa mga panahong ito,” tugon nito matapos humigop ng mainit na kape.

Kumuha ito ng itlog na pinirito at bacon strips, pati ilang pirasong toasted bread.

Nanonood lang si Oliva. Wala siyang ganang kumain. Mas gusto niyang pagsawain ang paningin sa katititig sa lalaki.

Mamaya, maghapon na naman itong magkukulong sa loob ng kuwarto. Either, natutulog, o nagtatrabaho na naman.

If her new husband was neglecting her — sarili lang niya ang puwede niyang sisihin.

Alejandro was making some advances towards her on their wedding day pero sinupil niya ito.

Tapos, ngayong natupad ang gusto niyang mapag-isa siya — nagmamaktol naman siya!

“O, ikaw?” untag ng lalaki nang makitang nakatitig lang siya rito.

“Bakit hindi ka kumakain? Wala kang gana?”

Umiling si Oliva. Pilit ang ngiti.

“M-mamaya pa ako kakain.”

“Kumain ka na ngayon dahil mamamasyal tayo,” pilit nito habang nilalagyan siya ng itlog, bacon at tinapay.

Tumalon sa tuwa ang puso ni Oliva.

“M-mamasyal tayo?” paniniguro pa niya. Baka nagkamali lang ng dinig ang teynga niya.

Tumango si Alejandro. Nakangiti sa kanya.

“Mag-aahit muna ako siyempre. Gusto mo bang mag-swimming muna tayo?” He was smiling at her boyishly.

Parang gustong sumabog ng dibdib ni Oliva sa kaligayahan.

Ano bang nangyayari sa kanya? Mangitian lang siya ng lalaking ito — nangangatog na siya! she scolded herself.

“I-ikaw ang bahala,” patianod niya habang napapangiti na rin sa kaharap.

A, biglang gumanda ang araw na iyon!

Nagtampisaw sila sa swimming pool bago sila naghabulan patungo sa dalampasigan. Mistulang bata si Alejandro sa pakikipaglaro sa kanya.

Oliva didn’t resist him anymore. Mas gusto niya ang playful Alejandro more than the morose man na sumasabay sa kanya tuwing dinner.

“Pasensiya ka na sa akin nitong mga huling araw, ha?” wika ng lalaki sa kanya nang matapos silang magkarera sa paglangoy patungo sa floating raft na nasa gitna ng tubig na kulay asul.

Oliva was lying flat on her back while watching the white clouds in the skies.

THE HEART THIEF-23

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age