The Heart Thief-3

“Hindi kaya kayo mapuwersa niyan, Auntie?” pag-aalala ni Oliva nang magpanay-panay ang pagpapagulong ng matanda ng mga kahon sa hagdan.

Napapangiwi siya sa ingay na nililikha nito.

“Atsaka po, baka magiba na ang bahay n’yo?”

Pinagkiskis pa nito ang mga palad habang kumikindat sa kanya.

“Mas maganda kapag maingay, iha. Umaalis ang mga maligno.”

Napamaang si Oliva sa sinabing iyon ng tiya.

“Meron bang maligno dito sa Maynila?”

“Meron,” tugon nito, pasikreto pa.

Napailing-iling na lamang ang dalaga.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“Ako na lang po ang magbubuhat ng mga iyan,” prisinta niya nang makitang papalapit ang tiya sa malalaking kahon na puno ng mga lumang libro.

“Hindi po ba’t magluluto na kayo ng tanghalian? Baka ho malipasan tayo ng gutom,” paalala niya.

“Ay, oo nga pala, ku, pasensiya ka na sa akin at may pagka-ulyanin na ako. Sige, magsasaing na ako, Basta, ipagbabalibag mo na lang ang mga iyon dine sa ibaba, ha?”

Tumango na lang siya kahit na wala siyang balak na sundin ang nais nito. Baka mawalan sila ng hagdan!

Nasa akto siyang nagkakalas ng mga tabla at kahoy na ipinako sa mga bintanang salamin nang may kumatok sa dingding, mula sa kabilang apartment.

“Hoy! Ang ingay-ingay n’yo diyan! Magpatulog naman kayo!” anang galit na boses ng isang lalaki.

Nagulat si Oliva kaya napahinto siya. Dinatnan siya ng tiyahin na natitigilan sa kinalalayuan.

“Huwag mong intindihin ang maligno, Oliva. Mag-ingay ka pa nang mag-ingay para lumayas na siya diyan!” utos nito habang nanlalaki ang mga mata.

Panay ang turo ng daliri sa panig na pinanggalingan ng mga reklamo, while speaking in a hushed tone.

“Ano po, Auntie?” She whispered back disbelievingly. “Maligno? Diyan sa kabila?”

“Oo, tugon ng tiya, pabulong pa rin. “Tuwing gabi lang kung lumabas iyan. Hatinggabi na kung bumalik, tapos ang pula-pula ng mga mata. Mukhang bampira!”

“Bampira? May pangil ho ba siya?” She asked innocently.

Hindi naniniwala si Oliva ngunit gusto niyang malaman ang dahilan ng genuine fear nito. Talagang naniniwala ang matanda sa kung anumang kinatatakutan nito.

“W-wala akong nakita, er, pantay-pantay naman ang mga ngipin niya. Ang puputi pa nga, e. Kaya lang — ‘yun nga — tuwing gabi lang kasi siya lumalabas diyan. Ni minsan, hindi ko pa nakitang umalis nang araw iyan, para pumunta sa tindahan o sa palengke. Ano sa palagay mo ang kinakain niya para mabuhay?”

“Katulad nga nga sabi n’yo, lumalabas siya sa gabi. Baka sa labas siya kumakain? Atsaka, baka naman lasing lang nang makita n’yong pulam-pula ang mga mata?”

Natigilan si Auntie Louella. Natutop nito ang bibig sabay wikang.

“Oo nga, ano?”

Ngumiti si Oliva.

“Ikaw talaga, Auntie. Masyadong malikot ang imagination ninyo. Kung anu-ano tuloy ang mga naiisip n’yo diyan,” ang malumanay na paalala niya rito.

“Kuu, pasensiya ka na sa akin, ha?” anito, medyo normal na ang tono ng boses.

“Itutuloy ko na ang ginagawa ko sa ibaba. Tumawag ka lang kung kailangan mo ng tulong, ha?”

“Opo, Auntie,” aniya. Nagbalik siya sa ginagawa nang mas maingat at mas tahimik.

Habang nagtatrabaho siya, nakikiramdam siya sa kabilang apartment. Hindi na naulit ang pagsigaw ng lalaki, hanggang sa matapos siya.

“May folding bed ako dito sa ilalim ng kama ko, Oliva. Iyon na lang muna ang gamitin mo.”

“Puwede na po ako sa sahig, Auntie. Maglalatag na lang ako ng banig at kumot. May dala akong kulambo diyan sa maleta ko,” pahayag niya habang nagpapagpag ng mga pantalon bago i-hanger.

“Limang minuto na lang, kakain na tayo, ha?” wika nito matapos rekisahin ang bintanang inalisan niya ng tabing.

“Opo,” sagot niya. “Tapos na nga po ako. Mamaya ko na lang itutuloy ang ginagawa ko.”

“Mas maganda kung gayon. Ano ba ang iha-hanger mo?”

Tinulungan siya nito kaya mabilis na natapos ang gawain.

Kumakain na sila nang muling mabuksan ang tungkol sa pag-aaral niya.

“Kailan ka magpapa-enroll?”

“Sa isang linggo pa ho ang enrollment. Medyo napaaga ako ng pagluwas.”

“Mas mabuti na rin ang napaaga ka para makapag-settle down ka muna bago magpasukan. Saan ka ba mag-e-enroll?”

“E, tatapusin ko po ang hindi natapos na mga subjects ko sa kursong Criminology sa probinsiya.”

“Akala ko’y natapos mo na ikamo? Magme-major ka na lang,” taka ng kausap niya. Matalas pa pala ang memorya ng matanda.

“Marami pa kasing skills ang hindi kasama sa training sa probinsiya, katulad ng target-shooting at computerized police investigation method. Naisip kong mas magiging epektibo ako sa trabaho kung modern ang mga kaalaman ko. Pagbalik ko sa amin, puwede kong ituro sa mga kasamahan ko doon na hindi makaluwas dito para mag-aral uli.”

Tumango-tango ang tiya.

“Ganoon ba? Bakit naman pagpupulis pa ang nagustuhan mo?”

“Ewan ko po ba kung bakit bilib na bilib ako sa mga napapanood kong police character sa mga pelikulang suspense thriller.”

Tumawa si Auntie Louella.

“Alam mo, kung hindi lang ako masyadong duwag ‘nung kabataan ko, tiyak na nagpulis din ako. Aba’y hilig ko na rin ang manood ng mga pelikulang aksiyon noon, a?”

“Hindi naman po kayo duwag, Auntie. Napakatapang n’yo nga po dahil nakatira kayo nang mag-isa sa ganitong klaseng lugar.”

“Mababait naman ang mga karamihan diyan sa squatter’s area. Hindi naman lahat ay halang ang bituka. Atsaka may pinipili din sigurong kakataluhin. Alam naman nilang wala akong maraming pera. Umaasa lang ako sa kinikita ng time deposit ko buwan-buwan.”

“Bakit hindi na lang kayo umuwi sa probinsiya natin? Nag-aalala din sa inyo si Itay.”

Tumawa lang ang tiyahin sa sinabi niya.

“Saka na lang siguro kapag mahinang-mahina na ako. Parang hindi ko na kayang mamuhay sa lugar na ubod nang tahimik at kay agang matulog sa gabi.”

Natawa na rin si Oliva.

“Pareho po pala tayong mahilig sa nightlife, Auntie. Ano naman ang mga gimik n’yo rito?”

Auntie Louella looked sheepish habang inaamin ang hindi nito paglabas ng bagay sa gabi.

“Nanonood lang ako palagi ng VHS kung gabi.”

“E, di ngayong may kasama na kayo sa pamamasyal, makakapunta na uli kayo sa mga lugar na paborito ninyo?”

“Kung hindi makakaabala sa iyo, iha.”

“A, hindi naman po, Auntie.”

THE HEART THIEF-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age