The Heart Thief-4

Naging maayos agad ang simula ni Oliva sa bagong kabanata ng buhay niya dahil kasundong-kasundo niya ang tiyahin.

Para kasing bata pa rin ito kung magsalita at mag-isip.

Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Hindi nga lumalabas ng bahay ang lalaking minsan lang niyang narinig ang boses, kapag maliwanag pa.

Gabi-gabi, tuwing takipsilim, umaalis ito at malalim na ang gabi kapag bumabalik.

Nakakapagtaka nga ngunit hindi naman mukhang maligno o bampira ang kapitbahay ni Auntie Louella…

“Bakit? Nakakita ka na ba?” tanong sa kanya ng tiyahin nang minsang masambit niya ang konklusyon.

“Sinasabi ng matatanda at ng matatalinong tao, na ang demonyo ay may anyong-tao. Magaganda ang mukha at hindi nakakatakot.”

Bumuntonghininga si Oliva. Hindi na niya maikakaila ang kanyang kuryosidad sa tutoong pagkatao ng lalaking misteryoso na nasa kabilang apartment.

“Kailangan na sigurong imbestigahan ang taong nandiyan sa kabila, Auntie.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

Nanghilakbot ang tiyahin. Baka kung mapaano ka, iha. Hindi naman siguro tutoo ang mga haka-haka ko.”

“Tutoo man o hindi, maraming sikreto ang lalaking iyan,” diin niya. “Gusto kong malaman.”

“Pero, Oliva, malalagot ako sa tatay mo — ”

“Huwag kang mag-alala sa akin, Auntie. Kaya kong ingatan ang sarili ko.”

“S-sige na nga. Mag-iingat ka lang nang husto, ha?”

Naudlot ang pagkain nila ng hapunan nang may pumasok sa pinto nila.

“Ako na po ang magbubukas, Auntie.”

Ang baranggay captain pala, si Mang Pekto.

“Magandang gabi sa inyo, Aling Louella, Oliva.” Ang magalang na pagbati nito sa magtiyahin.

“Tuloy po kayo, Kap.” Ang tugon naman ng dalaga habang malugod na ibinubukas nang husto ang pinto.

“Naku, nakakaistorbo pala ako sa inyong hapunan.” Nag-alinlangan sa pagtuloy ang matandang lalaki.

“Tapos na po kami, Kap,” maagap na wika ni Oliva. Parang nahuhulaan na niya ang sadya ng panauhin.

“Maupo kayo.”

“E, ano po ba ang kailangan ninyo?” Ninenerbiyos naman agad si Auntie Louella.

“Gusto sana naming yayain itong pamangkin n’yo. Baka gusto niyang sumanib sa puwersa ng mga baranggay tanod dito sa lugar natin. Nalaman po namin na isa na pala siyang ganap na pulis pero nagsasanay pa ng ilang kaalaman. Magiging malakas po ang implementasyon ng mga batas dito sa baranggay natin kung mayroon kaming isang Oliva sa panig natin, hindi po ba?”

“A, ganoon ba?” Tumingin si Auntie Louella sa mukha ng dalaga. “Ano ang masasabi mo, Oliva?”

“Aba’y payag po ako. Auntie. Kung hindi kayo tututol, siyempre.”

“Ganoon naman pala, e. Di, sige, payag ako dahil payag naman itong pamangkin ko.”

“Pero hindi naman po ako magtatagal dito sa Maynila,” paalala ni Oliva sa kausap na opisyal.

“Malaking utang na loob na ang maikling panahong ibibigay mo sa amin, Oliva.”

“Kailan naman po ako magsisimula?”

“Bukas, magtungo ka sa opisina ko. Ihahanda ko ang mga papeles na pormalidad lang naman. Ibibigay ko na pati ang uniporme mo.”

Nagpaalam din agad ito sa kanila.

“Bakit ho kayo nakatingin sa akin nang ganyan, Auntie?” maang niya nang makitang nakahilig sa kanya ang tiyahin habang napapangiti.

“Naiisip ko lang na lalong matatakot manligaw ang mga binatang may gusto sa iyo dito at sa probinsiya,” pagbibiro nito.

“Bata pa naman po ako, Auntie. Beinte tres pa lamang naman ako. Marami pa akong panahon,” she said complacently.

Ang totoo, wala siyang kahilig-hilig sa pakikipagligawan. She found love as corny and a waste of time.

Wala siyang panahong makipag-bolahan sa isang lalaking wala naman gusto sa babae kundi ang isang bagay lang.

“Nababasa ko na ang nasa isip mo, iha. At tama ang attitude mo. Maraming manloloko dito sa Maynila. Natutuwa ako’t hindi na kita kailangang paalalahanan.”

Nagsimula ang duty niya kinabukasan. Alas nuwebe, matapos ang hapunan, kung mag-ipun-ipon ang mga tanod para magsimula sa pagroronda.

“Maraming akyat-bahay ngayon. Wala nang sinisino dahil sa sobrang hirap sa buhay,” wika ng kapitan.

“Oo nga,” sabad ng isa sa mga tanod. Nilo yata ang pangalan.

“Nabalitaan n’yo ba ang nangyaring holdapan sa may tambakan ng basura? Pinatay ang taksi drayber nang dahil lang sa apat na raang piso!”

Napailing-iling si Oliva.

“Talagang grabe na talaga dito sa Maynila,” aniya. “Masyado na kasing talamak ang bisyong droga sa bansang ito.”

“Nakakalungkot, ano, Oliva?”

“Saan po ba ako sasama?” Binago ng dalaga ang paksa upang makapag-umpisa na sila.

“Sa grupo ko muna. Palit-palit tayo sa mga ruta gabi-gabi.” ani Mang Pekto. Binigyan siya nito ng batuta. “Iyan ang para sa iyo.”

Tumango si Oliva. “Salamat po.”

Inikot nila ang buong baranggay. Pasikut-sikot ang masisikip na mga eskinita. Maliliit ang mga bahay na yari sa lata, sako, bulok na kahoy, manipis na plywood at yupi-yuping yero.

Sa bawa’t sulok na mapuntahan nila, bakas ang matinding kahirapan ng buhay. Malalaki ang pamilya at sunod-sunod ang mga anak. Parehong walang trabaho ang mga magulang.

No wonder, the system was continously decaying.

Nabagbag ang kalooban ni Oliva habang sinisipat ang paligid. Everyting screamed of poverty.

“Estudyante ka, kaya hindi ka namin isasama sa magdamagan duty. Puwede ka nang umuwi, Oliva,” pagtataboy sa kanya ni Mang Pekto.

“Puwede po ako kapag Biyernes at Sabado, Mang Pekto.”

“Kung payag si Aling Louella, isasama ka namin kapag Biyernes at Sabado. Maraming salamat, iha. Isa kang tunay na alagad ng batas, pamumuri nito.

“Sige po, mauna na ako sa inyo. Mga kasama, uuwi na ako. May pasok po ako bukas, e.”

Umuwi siyang mag-isa. Isang kanto na lang naman ang layo niya sa apartment ng tiyahin. Papatawid siya ng kalsada nang may humintong taksi sa tapat ng pinto ng kapitbahay nila.

Nagmadali siya sa paglalakad upang makalapit agad siya sa lalaking umibis mula sa taksi. Ngunit naunahan siya ng apat na lalaking iniluwa ng madilim na bakanteng lote na nasa di-kalayuan.

Halata sa mga kilos ng mga ito na may masamang binabalak sa lalaking tila lasing sa pabubukas ng pinto.

Tumakbo siyang patungo sa mga ito ngunit sumalakay na ang mga goons. Dinumog ng mga ito ang lalaki hanggang sa malugmok sa bangketa.

THE HEART THIEF-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age