The Hostage Heart-17

He unbuttoned her blouse with only a single but very expert hand.

His mouth covered the bared nipple impatiently.

He suckled at it passionately.

He had not bothered to quell his rising passion.

Leon was past thinking rationally.

Bahala na kung tuluyan na siyang makalimot…

Hindi natagalan ni Alana ang mga ginagawa ng bibig ni Leon.

Nawala ang lahat ng laman ng utak niya.

Napalitan ng masidhing pangangailangan.

Ni hindi na niya napansin na kusang bumitaw ang mga daliri niya sa hamba.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HOSTAGE HEART…? Click Here!]

Ni hindi nga niya naramdaman ang sakit ng paragasang pagbabalik ng dugo sa mga ugat na naipit.

Ang tanging sentro ng kanyang pansin ay ang mga halik ng kaniig na ubod nang init.

“Alam kong alam mo na darating ang sandaling katulad ngayon,” anas ng lalaki.

He bit her earlobe as gentle punishment.

Alana trembled once again.

He nibbled at her neck, before creating a fiery path towards her lips.

“I want you,” bulong ng lalaki.

“Naghintay na ako nang matagal para sa ‘yo. Hindi kita puwedeng ipaubaya sa iba. Para sa akin ka lang, sa akin lang…”

Siniil nito ng maririing halik ang kanyang mga labi.

He deepened the kiss. He sucked at her sweetness relentlessly.

Para bang wala nang ibig itira sa sinumang susunod na mangingibig.

After several long and hot moments, he raised his head to look at his handiwork.

Her eyes were heavy-lidded and her lips were swollen with so much passion.

Namumungay rin ang mga mata ni Leon.

“You’re beautiful. So lovely,” sambit nito, paanas. “I want to possess that beauty.”

His compliments warmed her.

Para siyang hinaplos ng kung anong init sa kalooban.

She knew that she had a passable apperance. Ngunit ngayon pa lang niya naramdaman na kaakit-akit pala siya.

At ngayon lang din siya nakaramdam ng pagkabighani sa isang lalaki.

She wanted this man, too.

“You want me, too,” he breathed huskily. Tila ba nabasa ang kanyang iniisip.

“Manghuhula ka ba?” tanong ni Alana, in a hushed tone.

Her speech was slurred with languorous need.

“Can you read my mind?”

“I wish I can,” tugon ng lalaki, pabulong pa rin.

Para bang ayaw nitong masira ang intimacy na nalikha sa palibot nila.

“I want to know what you think of me, what you feel about me,” he continued.

“I’m afraid of you,” she admitted candidly.

“Bakit?” He looked perplexed. Para bang nagtaka pa.

“You’re so,” nag-apuhap pa ang babae ng eksaktong salita, “so manly. So virile.”

“Don’t you want a virile man?” he asked provocatively.

“I – no — y-yes!” Nanuyo ang lalamunan ni Alana.

Hindi siya makapaniwalang sa kanya nangyayari ang mga sandaling iyon.

She had never engaged in a flirtatious conversation with a man.

Ngayon pa lang siya nakipag-usap nang gayon sa isang lalaki. Ngunit parang sanay na sanay na siya.

How did she change drastically?

She felt herself floating. Buhat pa rin pala siya ng matitipunong bisig.

At naglalakad na ito patungo sa kamang yari sa damo.

Her acute senses smelled the sweet freshness of the newly-cut grass. Tuwing ikalawang araw ay pinapalitan ang naturang kama. Kaya sariwa ito ngayon.

He laid her down gently.

Parang napakatagal na ang huling tagpo na katulad nito. Nung nakagapos pa siyang ibinagsak sa kamang ito.

“L-leon — ” Alana was having second thoughts.

Gusto niyang tumanggi ngunit wala siyang maapuhap na dahilan.

Bakit blangko pa rin ang utak niya?

Maagap na nahiga sa tabi niya ang lalaki.

“Don’t think anymore. Just feel everything I do to you,” he instructed her huskily.

Hinagkan nito ang mga mata niya. Para siguro mapapikit siya.

Pagkatapos ay ang kanyang ilong, patungo sa kanyang teynga. Kungsaan mayroon siyang kiliti.

Pagkatapos, ang kanyang bibig naman ang inangkin.

Kinuyumos nito ang kanyang mga labi.

Mariin.

Pinugto ang kanyang hininga.

Matagal.

He was an expert kisser. He made love to her with his sensuous mouth, his white teeth and his erotic tongue.

“I’ll make you forget everything. I’ll give you so much pleasure–you can never forget!”

He undressed her with deft fingers. Her clothes seemed to melt under his gentle ministrations.

Hindi niya namalayan ang pagkawala ng mga saplot niya.

Naramdaman na lang niya na magkadaiti na ang kanilang mga balat.

Kapwa na sila hubad.

“You’re so soft, so smooth…!” He paid tribute to her breasts, especially to the puckered tips.

His hands molded her body to his. They perfectly fit each other.

Para bang sinadya silang ililok para sa isa’t isa.

Alana writhed under his knowing hands. Her hips gyrated in response to his wanton caresses.

His teeth rubbed against her sensitive nipple before his tongue flailed it heatedly.

“Oh, God — Leon…” she moaned helplessly.

Her voice sounded strange and odd to her ears.

Para bang hindi siya iyon.

Para bang hindi na siya si Alana Martinez…

He was encouraged by her hoarse cry of surprised delight.

Pinagapang nito ang mainit na bibig sa kanyang sa kanyang tiyan, puson, hanggang sa mga hita, sa tuhod… sa ilalim ng tuhod, sa mga binti at mga paa.

He massaged her with seductive fingers, molding her into his desired shape.

His sensual mouth and tongue laved her skin everywhere.

He created sensations that had so much power to raise her, or to drop her.

Daig pa niya ang inililipad sa pinakamataas na bundok, at pagkatapos ay inihuhulog sa pinakamalalim na dagat.

She felt the most extreme of all emotions.

“Leon, Leon…”

“Here we are,” he muttered with heated urgency.

His muscled body crushed hers when he took her ardently.

It was a prelude to an aggressive assault.

He tried to take her in just one swift stab.

The undulating panorama of sensual pleasure suddenly bucked when he plunged into her forcefully.

Napapitlag siya nang biglang sumigid ang nakakapasong kirot sa kanyang kaibuturan.

Saglit siyang namanhid sa matinding hapdi.

Parang napugto sandali ang paghinga, nang daluyan ng masidhing sakit ang buong pagkatao niya.

Para bang inilutang siya sa hangin at ibininit pabalik sa nakaraan.

She saw the past passed before her glazed eyes.

Sumagi ang mga nagdaang araw sa kanyang isipan.

Nakita niya ang sarili nung bata pa siya at walang muwang, hanggang sa bigla na lang siyang nakaranas ng mga bagay na hindi pa niya natitikman…

THE HOSTAGE HEART-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age