The Hostage Heart-18

His seductive kisses and caresses lulled Alana to believe that he would give her nothing but only hedonistic delight for the flesh.

Pinilit niyang igalaw ang mga biyas nang makaagaw ng kaunting lakas.

Her sharp screams of pain pierced the cloudy ambience of her mind.

“What the — ” Biglang napahinto si Leon.

Nag-angat ito ng paningin upang tunghayan siya.

“Let me go!” ang pagigil na wika niya.

Basag ang boses ngunit puno ng hangaring lumaban.

Sinuntok niya ito.

Kinalmot niya ngunit walang lakas ang kanyang mga biyas.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HOSTAGE HEART…? Click Here!]

She felt as weak as a babe.

And all the while, their bodies were still connected.

Nagpumiglas siya kahit na walang lakas ang kanyang mga kalamnan.

“For chrissake, stop fighting!” bulalas ng lalaki.

“You’ll only get hurt!”

He was looking dazed with something akin to shock.

Naubos ang kaunting puwersa ni Alana.

Unti-unti siyang huminto hanggang sa tuluyan nang mawalan ng tinag ang lahat ng mga biyas.

Her limbs were like heavy metals. Daig pa niya ang naigapos nang mahigpit.

“I should stop,” he said hoarsely. Parang hirap na hirap ang tono nito.

“But it’ll only kill me. I want you too much to let you go.”

He even tried to back off her but their bodies were fastened tightly together.

Their bodies were locked in a hot embrace.

Para bang hindi na sila magkakahiwalay pang muli…

He moved again experimentally. Gyrating his powerful hips this way and that way.

Kumilos uli ito. Nagsimula uling umulos.

She moaned aloud. Her voice hoarse and broken. She expected some more pain to come.

“I can’t let you go,” he whispered roughly against her ear.

He plunged against her.

Gently.

She moaned again.

He surged into her.

Tenderly.

She whimpered huskily.

He stroked her insides.

Sensuously.

A gasping cry was wrenched from her aching throat.

While her body was arching involuntarily.

Her slim arms were holding onto him desperately.

Para siyang nalulunod. Kinakapos siya sa hangin.

Ngunit parang puno ng buhay ang bawa’t himaymay ng kanyang katawan.

Her whole body was pulsing with life. She felt hot and alive with so much excitement that stirred the blood and the flesh…

Hindi niya namamalayan na nagiging lubos na ang kanyang pagpapaubaya. Na nawawala na ang mga inhibisyon.

“That’s it,” he rasped encouragingly.

He was sweating profusely. Their skin were slick with scalding heat.

She tried to open her heavily-lidded eyes. Pinilit niyang imulat ang mga matang namumungay.

Nakatingin ang lalaki sa kanya. Namumungay rin ang mga mata.

He looked like a dark god. Fiercely demanding. Fervently passionate.

Mistulang isang diyoses ang umaangkin sa kanya. Ang mga kalamnan ay nag-iigtingan at nagngangalit na sa masidhing pagnanasa.

“I want you. Give me your all. C’mon, babe,” he purred triumphantly.

His delight was adorned in his deep, raspy voice.

“Yes, yes… give me everything!”

The gyrating movement of his hips seemed endless. They became more urgent, more commanding.

As though trying to enslave her with ecstacy and gratification of the flesh…

Her world rocked and reeled helplessly.

Napapikit siya nang mariin nang magsimulang umikot ang lahat sa paligid niya.

“Open your eyes,” he ordered gruffly. “Look at me while I’m taking you to the highest level of physical climax.”

His smouldering gaze scorched hers with its intensity.

Alana felt transported to another plateau of human emotions.

She felt gripped with something dynamic and potent.

His hands cupped her hips to prepare her for more forceful strokes to come. His fingers clutched her buttocks to steady her as he plowed into her softness mercilessly.

Ang kanyang buong katawan ay lubos nang inaangkin ng lalaki. Pati ang kanyang kaluluwa ay hinihigop na rin ng nag-aapoy na mga titig.

Naisin man niyang tumutol sa pananakop na nagaganap, dagli lang siyang malulupig.

Ang kanyang isipan ay parang sinambitla ng di-nakikitang puwersa.

There was bedlam everywhere inside her.

The lusty attention he was lavishing on her was a mind-shatterer and a soul-destroyer.

She was being conquered without any fight. She was dazed and dazzled with all the rapture and the euphoria of being made love to.

The man above her was virile and masculine.

Nagpatuloy ang mga sandaling puno ng alab at init.

Ng mga galaw na paragasa at pahaplos.

Hanggang sa bigla na lang siyang ibininit papaitaas.

Papaitaas nang papaitaas…

At pagdating sa itaas, bigla siyang sumulak na animo isang bulkan na sumasabog.

Upang kaipala’y maging pino at dalisay siya habang paparating sa pinakarurok ng kasukdulan.

Sa pinakatuktok ng purong kasiyahan at satispaksiyon.

She heard his exultant shout dimly.

And then there was a hot sensation of wetness deep in her womb, before he rolled away from her.

She suddenly felt bereft when his spent hardness slipped out of her warm and tight sheath.

A whole long minute had passed without any movement. They were both breathing hard after the strenuous activity.

Her tired limbs were quivering. Her sensitive and bruised softness were still tingling.

Was she addicted already to his lovemaking?

Para bang hinahanap-hanap pa ng kanyang katawan ang maskulinong puwersa ni Leon.

Para bang nahirati na siya agad sa pagnanasa ng lalaking bumihag sa kanya!

‘Oh, God, no!’ bulalas ni Alana sa sarili. ‘Bakit nangyari sa akin ito? Bakit nasiyahan ako?’

Ganito kaya ang Stockholm’s Syndrome? Nagkaroon na ba siya ng atraksiyon sa kidnapper na nangho-hostage sa kanya?

Pumikit siya habang kinakagat nang mariin ang ibabang labi.

Hindi siya dapat nakaramdam ng kasiyahan. Hindi siya dapat nagpaubaya.

Hindi siya dapat nakalasap ng kasiyahang-pisikal!

Kinasusuklaman ko ang sarili ko!

Papiksi siyang gumulong palayo. Namaluktot siya at niyapos nang mahigpit ang mga tuhod.

Nais niyang matunaw nang mga sandaling iyon.

She had let herself down.

Nasa ganitong ayos si Alana nang dumantay ang mainit na palad sa isang braso niya.

Daig pa niya ang nakuryente nang mapaigtad sa pagkabigla.

He ignored her violent reaction. His fingers pulled her resisting body to face him.

Her body had not recovered its lost strength yet, kaya nagawa siyang iharap dito.

Nanatili siyang nakapikit kahit na alam niyang nakatutok sa kanyang mukha ang mga mata ng lalaki.

Tumikhim si Leon. Ipinapahalata sa kanya ang pagkainip.

THE HOSTAGE HEART-19

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age