The Hostage Heart-19

Nang hindi tumalima si Alana sa piping utos, lumipat sa kanyang baba ang mga daliri ni Leon.

Pinisil siya doon upang iangat ang kanyang mukha.

“Look at me,” he ordered in a compelling tone.

Tila naging alipin na nito ang ibang bahagi ng sarili niya.

Kusang umangat ang kanyang mga talukap.

Nagtama ang kanilang mga mata.

His were dark and piercing. Hers were bruised and apprehensive.

Their heads were sharing a pillow. There was only a small distance between their eyes.

Muli na naman siyang nalulunod sa mga matang malalalim.

Walang kangiti-ngiti ang matiim na bibig ng lalaki, nang muli itong magsalita.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HOSTAGE HEART…? Click Here!]

“You were a virgin,” he stated in a low voice.

“I wonder how you managed to remain unsullied in your modern world.”

Huminto ito at muling tumitig sa kanya. Para bang hinihintay kung ano ang magiging tugon niya.

Ngunit nanatili siyang tahimik.

She was willing herself to die in those moments. She wanted to perish into thin air.

Pakiramdam niya, dapat na siyang matapos nang mga sandaling iyon.

“Don’t get me wrong,” patuloy ng lalaki.

Tila nagkaroon na ng himig-panunudyo ang malamyos na boses.

“I’m not turned off with your inexperience. I’m glad to be your first. You’re an explosive and passionate thing.”

She had begun to notice the intimate areas that his hands were starting to explore.

He wanted her again.

She gasped in protest when his palm fondled her breast with detested familiarity.

Ni hindi inakala ng lalaki na tumatanggi siya.

Her natural temerity was pushing fast to surface.

Bakit mas gugustuhin niya ang mamatay kaysa kumuha ng katarungan?

“No!” bulalas niya. “No, I don’t want it anymore!”

The devil chuckled as he nuzzled her neck.

“Don’t worry, babe. I won’t hurt you this time. I will give only pleasure from now on,” he promised in his sexy whisper.

His strong body pressed itself against hers again.

Hindi makakilos si Alana nang muli siyang daganan ng maskuladong katawan ni Leon.

Kinuyumos ng pangahas na bibig ang kanyang mga labi.

Kinitil ng maaalab na halik ang munting butil ng pagtutol niya.

While their lips were fastened in a passionate kiss, his knee nudged her thighs apart.

She could not resist his uncompromising assault. Her weak limbs could only offer a token resistance.

After a very swift plunge, her defenseless femininity was again conquered without any opposition.

“You’re mine,” he stated with absolute sureness. “You’re born to be mine…”

Leon took her many times that night.

He possessed her passionate body as frequent as his strength allowed.

He had turned into an addict for a particular pliant and soft flesh after the first taste.

‘God, this woman can kill him!’

Para siyang walang kasawaan at kapaguran.

Paulit-ulit niyang inangkin ang malambot na katawan ng babae.

Hindi maubus-ubos ang kanyang pagnanasa, kahit na halos wala na siyang lakas.

He was driven by an unseen force.

Para bang may nag-uutos sa kanya na huwag tantanan ang babae, hanggang hindi nagiging lubos ang pagiging alipin nito sa kanya.

Ngunit tila kabaligtaran ang nagaganap.

Siya ang nagiging alipin nito…

“What are you, woman?” he muttered wonderingly.

He was poised above her. His swelling rigidity had just entered her body.

“You had made me want you again and again. I’ve never been this tireless before…”

He stopped talking when his shaft surged and throbbed as the snug opening to her womb tightened and constricted.

He gasped aloud. He was ready to burst…

‘Sweet hell, I’m ready to get mad with so much pleasure!’ bulalas ni Leon sa sarili.

A guttural cry of primitive passion emitted from his throat, signalling the rushing gush of the last and the ultimate eruption.

The shuddering explosion within himself seemed endless.

He was shaking inside out afterwards.

Hindi halos maampat ang panginginig niya nang matapos ang pinakahuli ngunit pinakamatinding pagsabog sa lahat ng sulok ng kanyang kalooban.

He was a changed man.

“Go to sleep now,” he murmured to the pale-faced woman. “Hindi na kita gagambalain ngayong gabi.”

She closed her passion-glazed eyes obediently. After several seconds, she was sleeping deeply.

Even though her body was still quivering with remembered climax. Exhaustion was etched under her eyes.

Nakatulog rin si Leon habang pinagmamasdan ang babaeng nakakulong pa rin sa kanyang mga bisig.

Napapitlag siya nang magising.

Para bang may nanggising sa kanya.

Agad niyang napansing nawawala ang babae sa kanyang tabi.

His arms were empty.

“Viviana?” tawag niya. He was forced to use the loathed name.

Lingid sa kaalaman ng babae, he detested her name.

Viviana Dimaculangan…

Hindi bagay na pangalan sa mala-diyosang may-ari.

Malamlam pa rin ang paligid. Ibig sabihin, bago pa lamang nag-uumaga.

Ang pinanggagalingan ng iluminasyon sa loob ng kuweba ay ang mga natural na butas sa kisame na nilagyan ng mga munting salamin upang humigop ng liwanag galing sa labas.

Kunot-noong bumangon si Leon.

He padded in barefoot outside. His eyes were searching for the woman in the gloom.

“Viviana?” ulit niya.

Wala pa ring sumasagot.

Nagsimulang magduda ang kanyang isipan. Biglang nawala ang natitirang antok.

His sharp eyes roamed the small area.

Matalas ang memorya niya. Napuna agad niyang nawawala ang balaraw na itinusok niya nang malalim sa lamesita.

Paano nabunot ang balaraw? taka niya sa sarili.

“Viviana!”

May naulinigan siyang mga mahihinang hikbi mula sa malayong sulok. Nanggagaling sa banyo.

Doon siya dinala ng mga paang nagdudumali. Itinulak niya ang pinto ng paliguan.

At tumambad sa kanya ang isang tanawin na kumurot sa kalooban.

Biglang natagpuan ni Leon ang nawawalang konsensiya.

He had lost his conscience a long time ago.

The woman was sobbing despairingly as her pale hands scrubbed her body with a soap bar repeatedly.

Para bang ang dumi-dumi ng pakiramdam nito sa sarili.

Hindi magkandatuto sa pagsasabon at sa pagbabanlaw.

“Ang dumi-dumi ko! Gusto ko nang mamatay,” sambit ng paos na boses-babae habang umiiyak. “Gusto ko nang mamatay…!”

May dinampot ito, isang makintab na bagay.

Nanlaki ang ulo ni Leon nang maaninag ang balaraw.

Tila magpapakamatay nga ang babae.

“Viviana!” bulalas niya habang sumusugod papasok sa loob ng banyo.

THE HOSTAGE HEART-20

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age