The Rebellious Bride-15

Tanggap nang tanggap ng mga dumarating na imbitasyon si Maryana — kaliwa’t kanan.

She ignored her father’s evident disapproval and disappointment. And she gloated on Guiller’s blatant jealousy.

“This is my fifth invitation to you, Maryana,” he announced tightly on the telephone. “Dinner tonight?”

“I’m sorry, Mr. Corvera,” she cut in haughtily. “I’m already engaged for dinner.”

“What about tomorrow?” pakli nito.

“Sorry — ”

“Day after tomorrow?”

“No, sorry — ”

“Naka-booked ka na ba para sa isang buwan?” he intervened sarcastically. Medyo brusko na ang tono ni Guiller.

“Kapag sa akin ka na, I’ll enjoy binding you to my side securely. Hindi ka na makakalayo sa akin. Hindi ka na makakawala sa paningin ko.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

She was trembling very badly as she dropped the receiver on its cradle forcefully.

Damn you, Guiller Corvera!

Nanggagalaiti siya habang nag-iisip kung paano siya makakaganti dito.

Sa sobrang pag-iisip, nawala na ang konsentrasyon niya sa maraming bagay.

Mabuti na lang, pulos aksiyon lang ang kailangan ni Direk Willie sa kanya. Walang gaanong dialogues, kung hindi matatawag siyang latest ‘bulol’ queen ng press people, dahil halos hindi na niya mawawaan ang takbo ng istorya ng pelikula nila.

Nasa set siya nang dumalaw ang isang sikat na rock singer na si Runty Rowel. Kasama ito ni Miller kaya naging welcome agad sa mga crew, na karamihan ay mga bading.

Nilapitan siya ni Runty Rowel nang makita siyang nasa isang sulok lang.

“Hi, beauty! Ikaw pala ang bagong mukha na sinasabi ni Miller sa akin. By the way, I’m Runty, the rock singer. My songs are all popular, y’know. Sa palagay ko, kilala mo na ako. O baka naman fans na rin kita?” Sumalampak ito sa tabi ng canvas chair niya, paharap sa kanya.

“Puwede ka ba mamayang gabi? Dinner? Tapos, bar hopping or… anything?”

Bumuka ang bibig ni Maryana para tumanggi sa lalaking ubod nang hangin ngunit nahagip ng paningin niya ang lalaking nakatayo sa di-kalayuan.

Nakatingin sa kanya. Madilim ang mukha kaya natitiyak niyang nakasimangot ito. Hindi gusto ang pakikipag-usap niya kay Runty.

Nandito na ang pagkakataon niya para makaganti kay Guiller!

“Uhm, mamayang gabi? O, sige. Game ako,” she accepted Runty’s invitation almost breathlessly.

Para bang isa siyang paslit na nagbabalak gumawa ng masama — nang dilat ang mga mata!

Lumapit sa kanila si Direk Willie kaya na-alienate si Runty. Umalis ito nang maupo ang una sa dala nitong collapsible canvas chair.

Saka lang nagsalita ang direktor nang wala na ang rock singer.

“Ano’ng kailangan niya sa ‘yo? Is he bothering you?” tanong nito, parang nag-iimbestiga.

Palihim na sumulyap si Maryana sa dakong kinakitaan niya kay Guiller bago siya tumugon.

“Nakikipagkilala lang siya, direk. Inaya niya akong mag-dinner mamayang gabi,” pagtatapat niya.

Pumormal ang direktor. “Refuse him, Ana. Masamang impluwensiya si Runty Rowel. Drug addict at maniac pa,” babala nito, seryoso ang tono.

Tumaas ang mga kilay ni Maryana. “You’re not my keeper, Direk Willie. Sa pagkakaalam ko, wala naman tayong shooting mamayang gabi,” she pointed out rebelliously.

Willie sighed before shrugging. “Kung ayaw mong makinig sa paalala, go ahead. It’s your life,” wika nito bago umalis sa harapan niya.

Bumalik naman agad si Runty. “Naniniwala ka ba sa paninira niya?” Inginuso nito ang papalayong direktor.

Umiling si Maryana. Pinakikilos siya ng vindiction para makaganti kay Guiller kaya pinapaboran niya ang isang shady character na katulad ni Runty.

“Of course not,” she denied. “Ano’ng oras nga pala ang date natin?”

Ngumisi si Runty. He pressed his white palms together with satisfaction.

“Seven or eight? Which is convenient?”

“Seven na lang siguro para maaga rin tayong makauwi.”

Tumango si Runty habang maliksing lumalakad palayo sa set.

She was feeling uneasy but triumphant when she stared at Guiller’s shape. He was clearly disgusted with her by the way he moved stiltedly as he walked away from the set.

Kinagabihan, wala pa sa bahay ang kanyang Papa kaya umalis siya nang sa katulong lamang nakapagpaalam.

“Aling Dolor, pakisabi kay Papa na kakain ako sa labas. At medyo gagabihin ako.”

“Mag-iingat kayo, senyorita.”

On the dot si Runty. Isang sportcast na mayroong iba’t ibang splashes of bright colors ang gamit nito nang sunduin siya.

Pati ang kasuotan nito ay hindi rin maintindihan. Unang tingin pa lang sa kanilang dalawa, hindi na sila bagay sa isa’t-isa.

But she was determined to go out with him.

Dinala siya ng lalaki sa isang maliit na restaurant na magulo at maingay. Kumain sila doon ng pagkain na hindi maintindihan kung ano.

Sunud-sunod ang pagdating ng serbesa at alak sa mesa nila na pawang tinutungga naman ni Runty.

Nagmamasid lang si Maryana sa paligid. Naglilibot ang kanyang mga mata sa lahat ng sulok dahil parang pirming may nakatitig sa kanya.

Para bang may nagmamatyag sa bawa’t gawin niya…

“Are’t you enjoying yourself, darling Ana?”

Ngumiti nang matipid ang dalaga sa kapareha. “Medyo naiibahan lang ako, Runty. But I’m okey.” Dinampot niya ang isang basong beer at sinimsim kunwari.

“Busog ka na ba? Nandiyan lang sa kabila ang bar na pupuntahan natin.”

Tumayo si Maryana upang ipahiwatig ang kagustuhan niyang makaalis na sa lugar na iyon.

“Okey.” Sumuray si Runty habang hinihila siyang palabas.

Lumipat sila sa kabilang establisimiyento. Ngunit ganoon din ang atmosphere at ang scenario kaya hindi rin nakatagal si Maryana.

Halos mapaubo siya nang lumalabas na sila. Nabugahan siya ng usok ng sigarilyo nang hindi lang tatlong beses.

“I’m sorry, baby,” Runty apologized as he guided her towards his car.

“Halika na, hindi maganda ang lugar na ‘yon para sa isang katulad mo.” He sounded ungenuine pero hindi na niya gaanong binigyan ng pansin ang pagiging plastik ng lalaki.

Sarili lang niya ang may kasalanan kung bakit siya napunta sa ganitong klaseng date.

“Gusto ko nang umuwi,” pahayag niya nang makasakay na siya.

Hindi kumibo si Runty. Lumibot ito sa harapan ng sportscar para sumakay sa tabi niya. Nakaupo na ito sa driver’s seat pero hindi pa rin nag-i-start ng makina.

“May problema ba sa kotse mo?” taka ni Maryana.

Isinukbit niya uli ang kanyang bag sa balikat para maghanda sa pagbaba ng kotse ni Runty.

THE REBELLIOUS BRIDE-16

Comments are closed.