The Unexpected Lover-13

Nakitawa rin si Aling Dista pero nakangisi.

“Aba’y praktikal na nga ang buhay ngayon. Kung ano ang puwedeng ibenta–ibenta na at nang may pagkaperahan, hindi ba?” wika nito.

“Basta, Laurie, huwag mong bebentahan ang asawa ko, ha? Hindi katalo ‘yon,” dugtong pa, sabay tawa na parang nakakaloko.

Hindi kumibo si Laurie. Nilunok na lang niya ang mga sakit ng loob na idinulot ng mga taong kaharap. Para siyang nakalutang sa hangin habang lumalakad palayo.

Kailangan na niyang sanayin ang sarili sa pang-aalipusta ng lipunan. Lilipas din naman ang mga alingasngas tungkol sa kanya.

Sa isang linggo, may iba na namang pagpipiyestahan ang mga dila na walang magawa kundi ang magkalat ng masasamang balita.

Mistulang robot siyang kumilos sa bahay. Naglinis, nagluto, naglaba, at iba pa. Pulos awtomatiko dahil ayaw na niyang mag-isip.

Inasikaso niya ang pagkain ng mga kapatid. Pagkatapos, naglinis uli at naligo na. Papasok naman siya sa eskuwela.

Wala siyang nawawaan sa mga itinuro ng propesor pero kumuha siya ng notes habang nakikinig kaya meron naman sigurong pumasok sa utak niya kahit na kaunti.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

Dinatnan niyang may nag-i-inuman na mga istambay sa tapat ng estresuwelo nila.

Ang kaumpok na babae ay bukod-tanging si Charito. Nagsitayuan ang mga ito nang makita siyang paparating, puwera ang huli.

“Magandang hapon, Laurie — este, Lota pala,” ang nakangising bati ng mga tinedyer. “May narinig kaming magandang balita, galing dito kay Mama Chacha.”

Pinormalan niya ang ekspresyon, pati na ang tono.

“Magandang hapon din sa inyo,” tugon niya. “Laurie ang pangalan ko — hindi Lota. Kumain na po ba kayo, Inay?”

Nagbigay-galang pa rin siya sa ina kahit na unti-unti nang inuubos ng pagkamuhi ang damdamin para dito.

Agad na nawala ang pagka-presko ng mga kabataan. Nagkamot ng ulo at nagsibalik sa upuan. Nagbulungan ang mga ito pero hindi tumitingin sa kanya.

“May lalamunin ba?” pagtataray naman ni Charito. “Atsaka, kahit na meron, e, busog ako. Sinusundo lang kita para masigurong papasok ka sa klab. Ayaw ni misis ng palaging nahuhuli — baka masisante tayong pareho!”

Walang imik, pumasok siya sa makitid na pintuan. Sumunod ang ina, tulad ng inaasahan niya.

“O, ano? Magbubugbugan na naman ba tayo?” Nameywang ito matapos siyang tapikin nang malakas sa balikat.

“K-kukunin ko lang ang damit na pula,” aniya.

Sinupil niya muna ang nagngangalit na emosyon sa kalooban bago nagpatuloy.

“Bakit hindi kayo umuwi dito?”

Umiwas ng tingin si Charito.

“Nagkayayaan ang mga amiga ko, e. Nalasing ako. Nakatulog. Nagkasarapan uli kaya ngayon lang ako nakauwi. Bakit ba tanung ka ng tanong?”

“May natira pa ba sa pera ko?” pananalakab niya.

“Aba’t — ang kapal ng mukha mo, a? Pera mo? Pera mo lang? Kanino ka ba nanggaling? Sino ba ang nagpalamon sa ‘yo para lumaki ka ng ganyan? Ako! Ako lang! Iniwanan ka ng ama mong alibugha para pasanin kong mag-isa!” panunumbat ng may edad na babae.

Bumuntonghininga si Laurie para makapagkontrol. Ayaw niyang humaba ang pagtatalo.

Malapit nang umuwi ang kambal. Ang dalawang maliit naman ay natanaw niyang naglalaro sa kapitbahay.

“Okey, pera natin, Inay,” pagpapatianod niya. “Wala na tayong bigas. Magugutom ang mga kapatid ko kapag umalis tayo ng walang pagkain dito.”

Umismid si Charito, pero dumukot ang kamay sa bulsa ng hapit na elasticized jeans.

Halatang bagong bili ang mga kasuotan nito. Pero lalong nagmukhang cheap dahil hindi angkop sa edad dahil sobrang sikip ng sukat.

“O, heto. ‘Yan na lang ang pera mo sa akin. Wala na. Ubos na. Kailangan mong makakuha ng matabang isda uli ngayon para lalong bumilib sa atin si Misis.” Isang gusot na dadaanin ang ibinato nito sa mukha ni Laurie.

“Kundangan kasi, hindi ka pala um-order ng um-order muna ng ladies drink!” paninisi pa nito.

Nagtagis ang mga bagang ni Laurie dahil sa sobra-sobrang pagtitimpi. Yumuko siya para damputin ang nakalamukos na pera. Sinadyang maging mabagal ang kilos para makaipon ng kontrol.

Lumayo rin siya agad kay Charito dahil baka makahulagpos na ang galit na kaytagal na palang naiipon sa kaibuturan niya.

Ngayon pa lamang niya nararamdaman dahil sumusobra na ito. At dahil ngayon pa lamang siya nagigising sa katotohanan na walang pagmamalasakit sa kanila ang magulang.

Tinawag niya si Bebot para pabilihin ng bigas.

“Isang kilo lang, ha? Atsaka limang pisong mantika at apat na itlog.”

“Penge kaming piso ni Remi, ha?”

“Oo, sige. Ingatan mo ang pagdadala sa sukli, ha?” pahabol niya sa tumatakbong bata.

Bumalik sa pakikipag-inuman si Charito kaya nakapaligo at nakapagbihis siya ng ayon sa gusto niya.

Simpleng blusa at pantalon. Walang meyk-ap kundi pulbo. Ang slacks at blouse na bigay ni Mr. Rodriguez ay nilabhan na niya kanina at kasalukuyang nakasampay sa tabi ng kabinet na luma.

Dumating ang kambal nung paalis na sila. Halatang nalito si Junior nang makita ang ayos niya. Wala sa hitsura niya ang pagiging prostitue, sa paningin ng bata, kaya parang napalagay ang loob nito.

“Ingat sa pagsakay sa dyip, ate,” habilin pa nito sa kanya. “Ako na ang bahala sa tatlo habang wala ka.” Kapuna-puna ang pang-i-ignora nito sa kanilang ina.

Gayundin ng iba pa niyang mga kapatid. Ni hindi nagsilapit ang mga ito kay Charito gayong ngayon pa lang umuwi. Kahit na si Remi, ang bunso.

Balewala naman sa matrona ang malamig na pakitungo ng mga anak. Marahil ay langung-lango kasi sa nilaklak na alak.

Napailing na lamang si Laurie habang minamasdan ang pagsuray nito sa paglalakad. Naawa siya pero nadadaig ng pagkasuklam na yumayabong sa kanyang kalooban.

“Mag-taksi na tayoh! Para sosyal!” wika ng lasing.

“Magdi-dyip ako,” giit niya. Iyon ang inakala ni Junior na sasakyan niya kaya doon siya sasakay. Hindi siya magugulat kung sumunod ito sa kanila para subukan siya.

“Aba’t — hoy, Florencia! Hintayin mo akoh!”

Nagpumilit humabol ang matrona kahit na nagkaka-ekis-ekis ang mga paa. Mabuti na lang, hinila ito ng pasaherong nasa dulo nakaupo kaya nagawa ring makasakay. Patuloy ito sa pagbubusa habang daan pero inignora lang ni Laurie kaya tumigil rin kapagdaka.

THE UNEXPECTED LOVER-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age