The Unexpected Lover-6

Hindi niya ito nilingon kahit na alam niyang sinusundan pa sila ng tingin.

Nakatitig siya sa likod ng ulo ng unipormadong drayber ng mamahaling kotse na pinagsakyan sa kanya ng kustomer.

“So, Lota, tayong dalawa na lang — sa wakas,” umpisa nito.

Pinilit niyang luminga upang makita na ang anyo ng lalaking bumili sa katawan niya.

Tumpak ang lahat ng deskripsiyon na sinabi ng Inay niya. May edad na. Disente. Mayaman.

Napakalinis nitong tingnan sa suot na puting dinner suit. Nakakasilaw din ang mga alahas na pawang mga tunay.

“Tama pala ang hula ko kanina,” patuloy nito. “Mas maganda ka sa maliwanag kaysa sa madilim.”

Hindi siya marunong tumanggap ng pambobola ng isang lalaki kaya nanatili ang kawalan ng kibo niya.

“Baka giniginaw ka sa suot mo, hiramin mo muna ang balabal na ito.” Isang lace shawl na kulay silver ang inilabas nito mula sa compartment na nasa likuran ng napakalambot na upuan. Iniladlad iyon at isinampay sa kanyang mga balikat.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

“S-salamat po,” sambit niya.

“Walang anuman. Gusto kong mawala ang nerbiyos mo, Lota. Paano kaya?”

Nagbaba uli siya ng tingin para makapag-isip. Hindi niya matagalan ang mga matang matatalas na tila nakakabasa sa lahat ng mga sikretong nilalaman ng utak niya.

“P-pipilitin ko po, sir,” pangako niya kapagkuwan.

“Maybe a shot of whisky or scotch would help?” suhesiyon nito matapos ang saglit na pag-iisip. “Ano sa palagay mo?”

Naisip niyang mas maigi ngang maging malagihay siya pero gising kaysa normal nga pero hihimatayin naman anumang sandali. Tumango siya. “Uh, w-whisky na lang po siguro.”

“Good choice, Lota.” Sa ilalim ng kinauupuan nila, hinila ni Mr. Rodriguez ang isang drawer na may nakasalansan na maliliit na botelya.

Isang kuwadradong kulay puti ang naglantad ng mga tipak-tipak na yelo. Kumuha ito ng dalawang baso na inakala niyang display lang nung unang makita. Nilagyan ng tig-isang piraso ng yelo at binuhusan ng tig-isang miniature bottle ng whisky.

“Hindi natin nagalaw ang mga in-order sa klab,” anito habang iniaangat sa hangin ang hawak na baso. Gumaya siya dahil inutusan ng mga matang nangungusap. “Nawa’y magdulot ng maraming pagbabago ang pagkikilala natin, Lota,” hiling nito.

Tumango siya, sabay ipiningki ang baso niya sa baso nito, bilang pagsang-ayon sa mga narinig. Nang tumungga ang lalaki matapos samyuin ang amoy alak, ginagad niya ito.

Muntik na niyang maibuga palabas ang alkohol nang mapaso ang bibig at lalamunan. Ngunit pinilit niyang lunukin ang matapang na likido kaya sunud-sunod ang pag-ubo niya.

Parang lumaki ang ulo niya at nagbantang sumabog, pero lumipas rin agad ang masamang pakiramdam. Nalasing na siguro siya nang gumaan na parang lobo ang katawan niya. Hindi siya magugulat kung bigla na lang siyang lumutang.

“Okey ka na ba, Lota?” Parang ang layu-layo ng pinagmumulan ng boses ni Mr. Rodriguez.

Tinangka niyang tumugon ngunit pulos mga ngamol na ungol lamang ang lumalabas sa mga labing ang kapal-kapal sa pakiramdam.

“Sssshh, don’t worry. Puwede kang matulog kung ‘yan ang gusto mo.” Iyon ang huling naulinigan niya mula sa lalaki.

Nang manumbalik ang malay ni Laurie, nag-iisa na lang siya. Nakahiga siya sa ibabaw ng napakalaking kutson. Nakakumot at may yapus-yapos na malaking unan. Groge pa ang diwa niya at ang pagal na katawan ay kumportable sa pagkakahiga.

Noon lang siya nakahimlay sa malambot na higaan kaya muling lumalim ang pagtulog.

Pasado alas diyes na nang makalabas sa arrival area ang pagud na pagod at nabubugnot na si Marco. Palibhasa magpa-Pasko na, grabe na naman ang red tape sa NAIA.

Halos butabutin ng mga custom officials ang bawat kuwadro-pulgada ng mga bagaheng dala ng mga kapwa-pasahro niya. Siya lamang yata ang bukod-tanging nag-iisa lamang ang dalang maleta.

Tuluy-tuloy siya sa labas. Siya ang unang nakasakay. “Sa Cubao tayo,” wika niya sa drayber ng taksi. “Aurora Boulevard. Gitna.”

“Okey, bosing.” Agad na pinaandar ng tsuper ang sasakyan. Ilang minuto pa, humaharurot na sila sa kahabaan ng EDSA.

Wala ng traffic kaya mabilis ang biyahe. Hindi inabot ng isang oras ang distansiya ng airport sa Cubao.

“Huwag mo ng suklian,” utos niya matapos mag-abot ng ilang dadaanin.

“Salamat, bosing!” pahabol nito kahit na nakababa na siya.

Tumango lang siya sabay taas ng isang kamay, habang dinudukot ng isa pa ang bungkos ng susi sa bulsa ng itim na blazer. Binuksan niya ang gate.

May sampung metro ang layo ng front door kaya habang naglalakad ng bitbit ang maleta, hinahanap niya ang susi para sa pinto.

Maingat ang mga kilos niya dahil tahimik na tahimik ang paligid. Tiyak na natutulog na ang mga kasambahay. Ayaw niyang makaistorbo. Iniwan na niya sa may pagpasok ang maleta.

Marami siyang mabubunggo dahil ayaw niyang magsindi ng ilaw. Nasa ikalawang palapag pa naman ang kanyang kuwarto.

Matapos ang pormal na pag-uusap tungkol sa pagpapakasal nila ni Trixie, pinalipat siya ni Uncle Joe sa master’s bedroom na dati nitong inu-okupa.

Dahil sa depresyon nung iwan siya ng nobya, hindi na niya naisip na ibalik sa tiyuhin ang mga silid nito.

Mistulang suite ang master’s bedroom. May dalawang adjoining bedrooms na tig-isa ng toilet-and-bath.

Ang sitting room ay sama-samang salas, opisina, maliit na kumedor at pick-up kitchen na kumpleto sa ref at stove/oven. Tiyak na may naghihintay na pagkain sa kanyang pagdating.

Maalalahanin si Uncle Joe. Pero matagal na siyang nawalan ng ingat sa kanyang kalusugan. Kaya sa wetbar na nasa sulok ng sala ang direksyong tinugpa ng kanyang mga paa.

Nagsalin siya ng brandy sa isang tumbler. Halos umapaw na kaya hindi na nilagyan ng yelo. Tutal mas gusto niya ang nakakasakit sa lalamunan niya kapag iniinom.

Tuluy-tuloy ang pagtungga niya kahit na nagkakangiwi-ngiwi na. Napasinghap siya nang biglang humapdi ang sikmura.

Ngunit imbis na mag-alala, natuwa pa siya. May ulcer na siya? Good.

Ngingiti-ngiti siya sa sarili habang pasuray na lumalakad patungo sa silid-tulugan.

Saan nga ba siya? Sa gawing kanan o kaliwa?

THE UNEXPECTED LOVER-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age