The Unexpected Lover-9

“O-oo,” sambit ni Laurie. Kumurap-kurap siya para makapanlaban sa mga kakaibang sensasyon na nagnanais umalipin sa kanya.

“L-lota ang tawag nila sa akin,” dugtong niya, pabulong.

“No, mas gusto ko ang Laurie,” bawi ng lalaki. “I want you now, Laurie.” Pinangko siya ng matitigas na bisig.

Inakala niyang dadalhin na siya nito sa kama ngunit ibinalik lamang siya sa shower cubicle.

“Pangit ang naging umpisa natin,” anito. “Magsimula uli tayo. Mahaba pa ang magdamag na darating. Hatinggabi pa lang ngayon.”

Hindi ganito ang mga eksenang inaasahan ni Laurie. Binili ang katawan niya para gamiting pang-aliw.

Bakit hanggang ngayon ay buo pa siya? Bakit pinagtatagal pa ang paghihirap niya?

Atsaka bakit tila nakikipagkaibigan pa ang lalaking ito sa kanya? Pagkatapos naman ng gabing ito ay hindi na sila magkikita pa uli, hindi ba?

A, napakarami niyang katanungan ngunit walang karapatang isatinig!

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

Ang tanging magagawa niya ay ang magtiis at maghintay kung ano pa ang mga mangyayari sa kanya.

Susunod lang siya sa agos para hindi na mahirapan pa. Mas maagang matanggap niya ang nakatakdang kapalaran, mas maigi.

“Sabunin mo ako, Laurie,” bulong ng lalaki. Ipinahawak na nito sa kamay niya ang sabon at inihahagod na sa mabalahibong dibdib.

Tumalima siya ngunit hindi makatingin ng diretso dito. Nakatitig siya sa mga biyas nilang magkadikit habang sabay na gumagalaw.

Maputi raw siya, ayon sa paningin ng iba. Pero maputla ang opinyon niya sa sariling kulay. Bagama’t naarawan naman siya, medyo anemic siya dahil sa kakulangan ng nutrisyon.

Kaya lang hindi luyloy ang balat ay dahil batak sa pagtatrabaho ang medyo payat na katawan.

Ang braso naman ng lalaki ay kayumanggi at mabalahibo. Siksik sa lakas ang mga pirming kalamnan.

Kakatwa pero habang tumatagal, parang nawawala ang takot niya. Natutunaw kaya ng maligamgam na tubig. O ng mga nagbabagang titig?

“Gusto kong marinig ang pangalan ko sa bibig mo, Laurie,” hiling ng lalaki. Bahagya na itong nakapikit. “Marco.”

“M-marco…” sambit niya.

Gusto sana niyang itanong kung bakit kailangan pang magpakilala sila sa isa’t isa. Ngunit wala siyang karapatang magtanong dahil binili lang siya. Binili lang siya para magbigay ng aliw…

Ngunit tila nabasa ni Marco ang iniisip niya.

“Gusto kong makalimot, Laurie. Kahit na sandali lang,” ang padaing na anas nito. “Nahihirapan na ako…”

Naantig ng mga paanas na kataga ang malambot na damdamin ni Laurie. Parang humihingi ng tulong ang kaluluwa ni Marco. Hindi niya kayang manikis ng kapwa, lalupa’t nangangailangan.

Tumingkayad siya para magawaran ng magagaan na halik ang mga matang kinakitaan niya ng pagdurusa. Kasabay ng pagkawit ng mga braso niya sa batok nito upang iyuko ang ulo.

Pumulupot rin sa beywang niya ang mga bisig ni Marco. Sa isang iglap, nagbago ang tempo. Parang ibig magliyab ng bawat parte ng kanilang katawan na di-sinasadyang nagdidikit.

“Laurie, hindi ko na kaya,” wika ni Marco. Muli na naman siyang pinangko.

Nagbalik ang ibang agam-agam ni Laurie nang dalhin na siya ng lalaki sa kama. Alam kaya nito na inosente pa siya?

Ipinilig niya ang ulo para mawaglit na ang mga walang kuwentang ideyalismo na hindi nababagay sa katulad niya. Isa lang siyang babaeng nagbebenta ng katawan.

Wala siyang puwang sa daigdig ng pag-ibig. Wala.

Pero wala ring masama kung mag-ilusyon siya, hindi ba? Ngayon lang naman.

Kay Marco lang. Pagkatapos naman ay hindi na sila magkikita nito, hindi ba?

“Oh, Marco,” bulong niya habang niyayapos ang malapad na balikat ng kaniig. Malayang ipinapahiwatig ng katawan niya ang lubos na pagpapaubaya at pagbibigay.

Sinundan niya ang bawat galaw ni Marco. Ginaya niya ang bawat hagod at haplos. Pati na ang paraan ng pagkahik.

Wala na siyang iniisp kundi ang maibalik dito ang kasiyahang ipinararanas sa kanya. Naging isang masipag na estudyante siya ng isang maestro sa larangan ng pagtatalik.

Hindi makasarili ang lalaki. Nagbibigay muna ito bago kumuha. Kaya naman naging napakadali para kay Laurie ang makalimot nang lubos. Halos maniwala na nga siyang may pag-ibig nang namamagitan sa kanilang dalawa.

Muntik na siyang maniwala.

“M-marco?”

“Ssh, maglalagay lang ako ng proteksiyon — babalik ako agad,” paliwanag ng lalaki matapos biglang lumayo sa kanya.

Sinundan niya ito ng tingin. Dapat pinigil niya ito at sinabing hindi pa siya marumi sa ngayon. Ngunit naumid ang kanyang dila. Masasaktan siya nang husto kapag hindi rin ito maniwala na katulad ni Mr. Rodriguez.

Nang bumalik si Marco, medyo kontrolado na niya ang pagkahibang na idinulot ng pagnanasang pinasidhi ng mga ekspertong halik. Nanginginig pa rin sa pagkasabik ang kanyang katawan, pero may linaw na ang kanyang katinuan.

“Help me forget, Laurie,” anas ng lalaki bago siniil ng halik ang kanyang mga labi.

Maya-maya pa, ang pagkababae naman niya ang sinimulang angkinin. Pinilit niyang ikawala ang bibig mula sa mainit na halik upang maitago ang sakit na nararamdaman.

Inimpit niya ang sigaw na gustong humulagpos sa nananakit na lalamunan sa pamamagitan ng pagkagat sa nakakuyom na kamay.

Sa kabila ng matinding pagpipigil hindi pa rin nakaila kay Marco ang paghihirap na dinaranas ni Laurie. Huminto ito at tinunghayan siya.

“Nasasaktan ka — ” Napapatda ito nang makita ang mukha niya. “Damned shit! You’re a virgin! A virgin prostitute!”

Pumikit siya dahil hindi matagalan ang pang-uusig sa mga matang malalalim. Tumango siya habang kinakagat ang ibabang labi. Nawala na ang kirot sa laman, lumipat na sa kalooban. Masakit rin pala ang matanggihan.

“I — I’m s-sorry,” hikbi niya. Humihingi siya ng dispensa dahil hindi naging lubos ang satispaksiyon nito sa serbisyo niya.

God, talaga bang tanggap na niya ang maging isang kalapating mababa ang lipad?

Hinintay niyang umalis sa pagkakadagan sa kanya ang bigat ng lalaki. Inaasahan niyang iiwan siya nito.

“Ako ang dapat na humingi ng sorry, Laurie,” bawi nito, paanas.

Malumanay na ang tono ni Marco. Wala na ang tigas. Para bang inaalo siya.

“My uncle’s right. You’re special.” Papahina ang pagsasalita nito kaya hindi siya siguradong tama ang narinig niya.

THE UNEXPECTED LOVER-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age